Byt ut denna

BORGÜS FASTIGHETER AB är ett privatägt fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Katrineholm. Fastigheterna har sedan tidigare ägts av Borgüs AB men under sommaren 2011 avyttrades verksamheten till Alarosen AB.